Home

Kinderboerderij “Dier en Wij”

Kinderboerderij “Dier en Wij” is opgericht door de Stichting Dierenweide Odijk. Deze stichting heeft als doel mens en dier op verantwoorde wijze met elkaar in contact te brengen. In 1989 is in de groenzone in Dalenoord een onderkomen gebouwd. Hier wordt aan kinderen en volwassenen de mogelijkheid geboden goed met dieren te leren omgaan. De kinderboerderij kreeg de naam “Dier en Wij”.

De kinderboerderij staat bekend als Diervriendelijke kinderboerderij: de dieren mogen oud worden en blijven voor het leven, met de dieren wordt niet gefokt voor handel of slacht, de dieren hebben voldoende ruimte, groepshuisvesting, waar mogelijk betrekken we onze dieren uit de opvang.

De zorg voor de dieren is een door volwassenen en kinderen gedeelde taak. Volwassenen zorgen voor het benodigde voedsel. Zij zien toe op de hygiène, verrichten onderhoudswerk en begeleiden kinderen bij hun taken en bij hun omgang met de dieren.

Kinderen krijgen zoveel mogelijk taken in de dierverzorging. Dit doen ze iedere zaterdag- en zondagmiddag tijdens de openingstijden in groepjes onder begeleiding van een beheerder. Zo ervaren zij dat het zorgen voor dieren geen vrijblijvende zaak is.

Ook kinderen die af en toe naar Dier en Wij komen krijgen gelegenheid dieren te knuffelen en te aaien. Maar alleen de dieren die dat prettig vinden. Zoals de kat. Konijnen en cavia’s zijn vluchtdieren en vinden dit minder prettig. Je kunt ze wel een een lekker worteltje voorhouden en kijken of ze dan naar je toe willen komen.

De boerderij draait geheel op vrijwilligers. We werken ook samen met Stichting Timon en Vluchtelingenwerk Bunnik.

De Stichting Dierenweide draagt verantwoordelijkheid voor:
– de instandhouding van Dier en Wij
– educatieve activiteiten
– de relatie naar overheid, sponsors en de inwoners van Odijk en regio
– deskundigheidsbevordering van medewerkers


Openingstijden

Zaterdag en zondag van 14.30-17.00 uur. In december, januari en februari tot 16.30 uur.

Contact / adres

Dier en Wij is gelegen aan de Zeisterweg 83b, 3984NK te Odijk (Singel, hoek Rozelaar)
Correspondentieadres/Secretariaat: Sicco Roukema, Lindelaar 2, 3984AK Odijk. Telefoon 030-6565666
Bankrekening: NL27INGB0002804095 (Stichting Dierenweide Odijk)
e-mail: dierenwij@gmail.com


Privacyverklaring
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter