Privacyverklaring

Kinderboerderij Dier en Wij, gevestigd aan de Zeisterweg 83b te Odijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Kinderboerderij Dier en Wij is te bereiken via dierenwij@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderboerderij Dier en Wij verwerkt uw/je persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn door uzelf/jezelf aan ons verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderboerderij Dier en Wij verwerkt de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Voor deze personen wordt op het inschrijfformulier de toestemming gevraagd van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dierenwij@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderboerderij Dier en Wij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het verzenden van het maandelijks rooster per e-mail.
– Voor het verspreiden van de papieren nieuwsbrief.
– Om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is voor de werkzaamheden op de kinderboerderij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderboerderij Dier en Wij bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

  • Nadat je stopt met je werkzaamheden op de Kinderboerderij worden je persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.
  • Persoonsgegevens van adoptanten en donateurs worden maximaal 1 jaar bewaard na de laatste donatie/adoptie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderboerderij Dier en Wij verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderboerderij Dier en Wij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar dierenwij@gmail.com.

Kinderboerderij Dier en Wij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderboerderij Dier en Wij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kinderboerderij Dier en Wij via dierenwij@gmail.com