ANBI

Publicatieplicht Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De kinderboerderij Dier en Wij is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI.
Vanaf 2014 zijn ANBI’s verplicht om bepaalde informatie op hun website openbaar te maken.
Voor onze kinderboerderij gaat het om de volgende gegevens:

1. De naam van de instelling: Stichting Dierenweide Odijk,
beter bekend als Kinderboerderij Dier en Wij in Odijk

2. RSIN-nummer: 009247932

3. Adres: Zeisterweg 83b, 3984 NK Odijk
Postadres: Lindelaar 2, 3984 AK Odijk / e-mail: dierenwij@gmail.com

4. De stichting stelt zich ten doel mens en dier op verantwoorde wijze met elkaar in contact te brengen

5. Hoofdlijnen van het Beleidsplan 2019:

a. De kinderboerderij is elke zaterdag- en zondagmiddag geopend van 14.30 tot 17.00 uur
(in de winter tot 16.30 uur)
Kinderen kunnen taken uitvoeren op de kinderboerderij
b. Tweemaal per jaar een festiviteit voor kinderen: zomerfeest en dierendag
c. Deelname aan NL-Doet
d. Bezoek van kinderdagverblijven en BSO’s aan de kinderboerderij
e. Opvang van huisdieren in de schoolvakanties
f. Op verzoek deelname aan evenementen in de regio

6. Statutaire bestuurssamenstelling: het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende personen:

a. Mevr. C. v.d. Linden, voorzitter
b. Dhr. S. Roukema, secretaris
c. Mevr. H. Ottink, penningmeester
d. Mevr. M. Cornelissen, lid
e. Mevr. A. Stolker, lid

7. Bij de uitoefening van onze activiteiten en het bereiken van onze doelstellingen wordt uitdrukkelijk geen winst beoogd. Op de kinderboerderij werken uitsluitend vrijwilligers, zij ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden. Het bestuur is onbezoldigd. Alle inkomsten komen te goede aan de dieren

8. Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten is te vinden onder het kopje “Nieuws” op deze website of via onze Facebook pagina

9. Financiële verantwoording over de afgelopen jaren

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 Stichting Dierenweide Odijk
Financiële verantwoording 2018

Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017
Balans 31 december 2017
Financieel jaarverslag 2016
Balans 31 december 2016
Balans 31 december 2015
Balans 31 december 2014
Financieel jaarverslag van 2014/2015
Financieel jaarverslag 2013